ФПББ набира кандидати за стипендиантска програма „Готови за успех“ за учебната 2015-2016Назад

Стипендиантската програма “Готови за успех” е програма на Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) от 2006 г.

gotovi-logo-400Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си – единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия

Стипендиите „Готови за успех” са уникални с две неща. Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения – от фирми, и от частни лица.
И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа.

Програмата се подкрепя от множество частни дарители и компании, работещи в България. Традиционно домакин на церемонията по връчването на стипендиите е Софийският университет „Св. Климент Охридски”.

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
1. За учениците
• Да се обучават в текущата учебна година в 12 клас
• Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2015-2016 г.
• Да са сираци или полусираци
• Да имат успех от завършен 11 клас не по-нисък от отличен 5,50;

2. За студенти в І курс
• Да са сираци или полусираци
• Да нямат навършени 26 години
• Да бъдат студенти в първи курс през учебната 2015-2016 г;
• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2015-2016 г. в държавно висше учебно заведение
• Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити или матура (когато тя е основание за прием) не по нисък от Много добър – 5,00;

3. За студенти след І курс
• Да са сираци или полусираци
• Да нямат навършени 26 години
• Да бъдат студенти в бакалавърска или магистърска степен през учебната 2015 – 2016 г.
• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2015 – 2016 г., което да е упоменато в Уверението от учебното заведение
• Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.

Необходимите документи можете да изтеглите от тук.

Срок за подаване на документите: до 6 октомври 2015 год. (включително), като важи датата на пощенското клеймо.

Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 30 октомври 2015 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.

Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.

Адрес на подаване:
ФПББ – „Готови за успех”
бул.Витоша 65, ет.2
София 1000

Можете да сканирате документите и да ги изпратите на адрес: bcaf@bcaf.org

Назад