КонтурГлобал Марица Изток 3Назад

Мисията на КонтурГлобал е да придобива, развива и управлява енергийни мощности по целия свят, да подобрява условията на живот, като предлага надеждно и достъпно електричество. Компанията насърчава икономическото развитие и социалното благополучие като работи за премахване на бедността и подобряване на общностите. Основен инструмент за това са социалните инвестиции и ангажираността към служителите. 

Към сайта на компанията

Назад