Фондация Благотворител обявява конкурс за месечни стипендии за първи учебен срок на 2015/2016 г.Назад

blagoПроект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии ученици от 8-и до 12-и клас от домове за лишени от родителски грижи деца в страната и студенти първокурсници в София.

Конкурсът се провежда на 2 етапа, документи се подават до 25.09.2015 г.

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на учениците от 8-и до 12-и клас в домовете в гр. София и в страната с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50. Проектът се изпълнява успешно вече десет години, от началото на 2005 г. досега.

За повече информация посетете интернет страницата на Благотворител.

 

Назад