АбВиНазад

АбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, създадена през 2013 г. Дейността на АбВи е фокусирана в откриването, развиването и предоставянето на лекарства в терапевтичните области, в които имаме доказан експертен опит и можем да окажем въздействие. Сред тях са: имунология, онкология, вирусология и неврология. 29 000 служители на АбВи работят в над 175 държави по света. Лекарствата на АбВи са насочени към различни заболявания, като през 2016 г. над 28 млн. пациенти са лекувани с терапия на компанията.

АбВи има 8 центъра за научноизследователска и развойна дейност. Над 8 000 служители са ангажирани в тази дейност, а само през 2016 г. компанията инвестира над 4,2 млрд. щатски долара в изследвания.

Корпоративна социална отговорност
В АбВи вярваме в индивидуалната отговорност и личния пример. Затова още от създаването на компанията и стъпването й на българския пазар, започнахме социална програма, която да ангажира служителите с доброволен труд и дарения. Нарекли сме я „Ти водиш промяната“ и в нея участва целият екип. АбВи България следва политиката за социална отговорност, която е разработена на глобално ниво, но я адаптира към местните условия и нужди. Така например през последните години насочихме усилията си към децата, лишени от родителска грижа и децата с увреждания. Успяхме да покажем на служителите, че въпреки, че сме малък екип, ние можем да сме активни участници в подобряване живота на децата. Проектът има за основна задача да покаже на служителите, че те самите могат да бъдат активни участници в промяната живота на децата на България.

Инвестирахме средства в образователни проекти, успяхме да съберем средства за създаването на втората изцяло специализирана площадка за деца с увреждания в София, включихме се със средства и доброволчески труд в ремонтирането на къща за деца с вродени сърдечни малформации и успяхме да закупим жизненоважна за тях медицинска апаратура. Участвахме в изграждането на Център за деца, страдащи от ревматологични заболявания и техните родители, както и в изграждането на Семеен център за подкрепа на недоносените деца и техните семейства.

 

Назад