Фондация “Елизабет Костова” и фондация “Арт Офис” представят „Страница на сцена”Назад

Фондация “Елизабет Костова” и фондация “Арт Офис” представят:

Страница на сцена, 7-9 април

– Сцена за представяне на нови български пиеси в превод на английски език;
– Обмен между български автори и американски режисьори в областта на драматургията и литературата, реализирани чрез превод;
– Пресечна точка в дейността на две неправителствени организации: фондация “Арт Офис”, която подпомага представянето и разпространението на продукции на изпълнителските изкуства, и фондация “Елизабет Костова”, която има има сходна мисия в полето на литературата и художествения превод.

Тази нова инициативата ще осигури възможност за развитие на съвременна драматургия и професионализация на авторите на пиеси. Цялостният процес ще изследва трансформацията на текста от страницата до сцената посредством превод и по-конкретно спецификите на превода на драматургичен текст.

Избраните със затворен конкурс три пиеси бяха преведени на английски език от трима различни преводачи на художествена литература и ще бъдат четени на българска сцена под режисурата на трима американски режисьори на 7, 8 и 9 април 2015 г. в София.

“Времева болест” на Иван Димитров (7 април 2015 г., 19:00 ч.);
“Лиля” на Христос Хартомацидис (8 април 2015 г., 19:00 ч.);
“Кота 506” на Ясен Василев (9 април 2015 г., 19:00 ч.).

Проектът се осъществява от фондация “Елизабет Костова” в рамките на програмата “Изкуство в движение” на фондация “Арт Офис”, реализирана с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”.

Назад