Първа среща на кандидати за работа и работодатели в рамките на проект „За 100 работни места”Назад

2logosSpeed dating срещата се състоя на 21 май, в Американски център, Столична библиотека. Тя беше предшествана от подбор и комуникационно обучение за младежите, с помощта на КАТРО България.

“За 100 работни места” е пилотна инициатива, част от дългосрочните политики на Фондация “Помощ за благотворителността в България”  за увеличаване на заетостта и интегриране на безработни младежи на основата на нуждите на пазара. Целта е  да бъдат намерени възможности за стажове, временна и постоянна работа в български и чужди компании за млади хора (18-28 години) от уязвими групи чрез устойчиво партньорство между заинтересовани бизнес структури, НПО, общини.

“За 100 работни места” е още една форма на подкрепа за стипендиантите на програма „Готови за успех“ на ФПББ, сред чиито дарители са и членовете на Американската търговска камара.

Назад