Тръст за социална алтернативаНазад

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху  ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:

>> Ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.


>> Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.


>> Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Изграждане капацитета на местни организации, като финансова отчетност и проследяване осъществяването на проектите въз основа на събиране на информация в база данни, е също от значение за ТСА.

Повече за проектите и инициативите вижте на сайта на организацията.

Назад