Нов конкурс за финансиране на Младежки банкиНазад

За втора поредна година Фондация “Работилница за граждански инициативи” ще подкрепи развитието на младежката филантропия чрез финансиране развитието на мрежа от Младежки банки в страната, като част от програмата за развитие на обществените фондации. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондациите „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“.

Моделът “Младежка Банка” е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Философията на нейното възникване е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като основни принципи са младежко участие и подобряване качеството на филантропията, осъществявана от млади хора за млади хора. Младежката банка се управлява изцяло от младежи и се занимава с набиране на средства и разпределянето им за финансиране на проекти в младежката сфера.

Крайният срок за кандидатстване за грантове за развитие за следващия 12-месечен период е 15.09.2013 г.

Младежките банки, които ще бъдат финансирани по програмата, ще бъдат обявени до 30.09.2013 г., а грантовете трябва да бъдат усвоени в периода 01.10.2013 до 30.09.2014 г.

Кандидатствайте на адрес: http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=64&v=6

Назад