Фондация Българска ПаметНазад

Фондация “Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.
Основни програмни приоритети на фондацията са:

  1. Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване и социализация на културно-историческото наследство.
  2. Инициативи за борба с демографската криза в България.
  3. Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора.
  4. Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България.

Подробности за проектите и програми вижте на сайта на фондацията.

Назад