Архив на "" за февруари 2013

Стартира петото издание на грантовата програма Мтел ЕКО Грант

Всяка ситуация е нова и изисква нов анализ и ново решение. Търсим съмишленици, които вярват в това

Бих искала да видя повече хора, които мислят за даряването като за дългосрочна инвестиция в обществото

През 2013 г. продължаваме да подкрепяме големи кампании, свързани с качеството на живота, а не със спасяване на живот

Повече дарители означава и повече доверие в работата ни

Най-смелите ми очаквания са дарители да започнат да мислят как да увековечат своята подкрепа за кауза, за която ги е грижа

Очаквам повече хора и организации да се обединим за изграждане на устойчиви предизвикателства за млади хора

ТРИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧИХА НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБЪР БИЗНЕС ПЛАН

Дискусия на тема „Отговорното дарителство” представи гледните точки на дарители и институции

Три дни до крайния срок за номинации за Проект на годината 2012

АКЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕННИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ БЯХА РЕАЛИЗИРАНИ СЪВМЕСТНО ОТ WWF И SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

Фондация Българска Памет