ФРГИ ще награди с 2000 лева най-добрата благотворителна кампания! Номинирайте вашите фаворити!Назад

Имате ли любима благотворителна кампания? Смятате ли, че дадена кампания за набиране на средства е оригинална и иновативна? Познавате ли дарител, който заслужава да бъде отличен?

Нека обществеността научи за тях! Все още можете да номинирате най-добрата според вас благотворителна кампания за изтеклата година и за първото полугодие на настоящата за наградите „Заедно”, връчвани от Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Всеки може да номинира кампания за набиране на средства на дадена гражданска организация/или личност като попълни и изпрати формулярите, качени на сайта на ФРГИ. Можете да номинирате и себе си или своята организация.

Целта на наградите “Заедно” е да поощрят институциите и отделните личности, ангажирани с инициативи по набиране на средства за общественозначими каузи и да популяризира добрите български практики за набиране на средства.
Кампаниите трябва да са за набиране на средства за развитие, а не за хуманитарни каузи.

Можете да номинирате любимата си кампания за награди  “Заедно” 2012 в една от следните категории:

Най-добра кампания; 

Най-добра кампания на неправителствена организация; 

Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства); 

Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО;

Частен дарител с кауза (физическо лице)

Кандидатурите ще бъдат разглеждани от независимо жури, съставено от журналисти и експерти от различни области. За втора поредна година Константин Пенчев, Омбудсман на България, прие да бъде Председател на журито.

Победителите във всяка категория получават специална грамота и статуетка, а организацията отличена с наградата „Най-добра кампания на неправителсвена организация” ще получи и парична награда в размер на 2000 лева.

Попълнените формуляри за номинация можете да изпращате на адрес konkurs@wcif-bg.org до 18:00 часа на 22 юни 2012.

 

Назад