Учреден е Европейски съвет на фондациитеНазад

Европейският съвет на фондациите беше учреден в Белфаст в началото на юни. Той предлага създаването на Устав, който да бъде приет от всички национални законодателства на страните членки. По този начин се работи за уеднаквяване на единната правна и фискална рамка за неправителствения сектор и се улеснява работатата на фондациите зад граница. Това е сериозна възможност за увеличаване на ефективността на един важен сектор от обществото, какъвто е неправителствения.

Уставът ще позволи на фондации в обществена полза да работят зад граница и при еднакви условия, в рамките на целия ЕС. Предложение за създаване на общ Европейски Устав предстои да бъде ратифицирано от страните-членки на Европа и от Европейския парламент. България е представена в този съвет от Български дарителски форум.

В Европа има над 110000 фондации, които общо инвестират над 100 милиарда евро за обществени каузи. Все по-голяма част от тях предпочитат да работят и зад граница. Огромна част от проблемите, които те решават чрез своята дейност, не са само тясно национални, но засягат цяла Европа. Работата зад граница дава възможност за нови по-широки мащаби и по-сериозно въздействие върху проблемите, както и до иновативни решения в полза на за обществото.

Фактите показват, че активни и работещи и извън собствените си страни фондации губят около 100 милиона евро годишно за преодоляване на тежките административни и правни бариери, което означава, че европейските инициативи често се забавят или не успяват да се реализират в срок.

Със създаването на Устава и новия статут на Европейския съвет на фондациите, тези пречки ще изчезнат или поне ще намалеят в значителна степен, а Съветът ще насочи повече ресурси към значими граждански инициативи в приоритетни области – образованието, научните изследвания, социални и здравни услуги, култура и опазване на околната среда.

Ако Европейският парламент приеме законодателно предложението за Устава, фондациите с тяхното ноу-хау, креативност и ресурси, ще могат да помагат още по-активно на Европа във времена на криза и на трудности.

Повече информация по темата можете да видите тук: http://www.efc.be/programmes_services/advocacy-monitoring/European-Foundation-Statute/Pages/default.aspx

Назад