Пътна карта на ФилантропиятаНазад

Материалите са предоставени на БДФ от Melissa A. Berman, President & CEO
Rockefeller Philanthropy Advisors

 

Назад