Идея за коледна картичка 2013Назад

И тази година предлагаме различна идея на коледните картички, които обичайно изпращате до партньори, клиенти и приятели.
Купете или поръчайте за изработка оригинални, авторски, коледни картички и ще подкрепите някоя от организациите или каузите по-долу:-)))!

Сдружение „Прегърни ме“ www.pregarnime.org

 

За контакт:

Милена Нейова 0888 34 44 13

Калина Колева 0878 171 440

e-mail: pregarni_me@abv.bg

SOS Детски селища www.sosbg.org

Каталог с коледни каратички SOS детски селища България


За контакт:

Телефони: 02/818 49 40

02/955 70 00

e-mail: office@sosbg.org

Фондация “И аз мога“ www.icantoo.eu

Каталог с коледни картички фондация “И аз мога”

За контакт:

Телефони: 02 937 78 62
02 937 78 63

e-mail: office@icantoo.eu

Асоциация “И нас ни има” www.specialchildren.all.bg

Законтакт:

Райна Йосифова, npo_children@abv.bg

Телефон: 957 37 96, 0888 530 316

Фондация “Благотворител” www.blagotvoritel.org

Каталог на фондация “Благотворител”

За контакт:

Пенка Лазарова, plazarova@blagotvoritel.org

Мобилен: 889 494 440

Сдружение  “Солидарност“ www.drugsinfo-bg.org

Каталог на коледните картички на сдружение „Солидарност“

За контакт:

Елена Николова,  elena@solidarnost-bg.org
Мобилен: 0884 982 406

Фондация “Карин дом” www.karindom.org

Коледен каталог на “Карин дом”

За контакт:

Янка Петкова, ypetkova@karindom.org

Мобилен: 0879835044

Фондация “Сийдър” www.cedarfoundation.org

За контакт:

Юлиана Бонева, juliana@cedarfoundation.org

Мобилен: 0882 552 290

Помощно Училище – Интернат “Д-р Петър Берон” гр.Търговище

За контакт:

Нели Стоичкова, nelka_tg@abv.bg
petarberon-tg@abv.bg

Мобилен: 0894695271

„Приятели на хора в неравностойно положение”

За контакт:

Радка Атанасова, Rada.atanassova@bulgariatrans.com
Мобилен: о889 919269

Фондация “Дечица” www.dechitsa.org

Коледен каталог

За контакт:

Богдана Манова, dechitsa@gmail.com
Мобилен: 0885 609 767

Фондация “Деца с проблеми в развитието” www.dpkids.org

Коледен каталог

 

За контакт:
Анита Кънчева, anita.dpkids@abv.bg
Мобилен: 0888 919179

Назад