DMS – Единен дарителски номер в България (DMS)Назад

Системата „Единен дарителски номер в България“ (DMS) e платформа за набиране на средства за благотворителни каузи и инициативи чрез SMS и на единен за трите мобилни оператора номер в подкрепа на различни социални, здравни, културни и екологични каузи.
В момента обаче системата най-вече подпомага лечението на хора, които сами не могат да съберат сумите, нужни за това.
DMS в България се администрира от Български дарителски форум и фондация „Помощ за благотворителността в България”. Повече информация за проекта може да намерите на неговата електронна страница на адрес: http://www.dmsbg.com/

За DMS

Какво е DMS?

Как се дарява?

Как да кандидатствате?

Назад