БДФ са увеличи с трима нови членаНазад

Това са Societe Generale Експресбанк, Фондация „Кремена и Кирил Домусчиеви“ и Фондация „Партньори-България“ (ФПБ). Банката е със статут на пълноправен член, а двете фондации –  със статут на наблюдатели.

 Societe Generale Експресбанк подкрепя инициативи в областта на  културата, музиката и спорта.

Фондация „Кремена и Кирил Домусчиеви“ оказва подкрепа на инициативи свързани с развитие и утвърждаване на духовни ценности, образование, социална интеграция, здравеопазване.

Фондация „Партньори-България“ (ФПБ) подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда.

Назад