Архив на "" за септември 2012

Календар със събития на членовете на БДФ за месец Октомври

„Моят зелен град“ 2012 – пето издание на инициативата

Време за доброволци

Фондът „Валя Крушкина” възстановява силни, но позабравени традиции в дарителството от миналото ни

Фондът ще работи не просто за решаването на конкретни случаи, а на сериозни обществени проблеми

Да подариш нещо на другите

Променяй света, докато ходиш

Хората с увреждания се нуждаят от смислени занимания, развитие на способностите и общуване по равнопоставен и себеутвърждаващ начин

Дарителските кръгове – нова възможност пред индивидуалния дарител

Дискусия в Пирдоп на тема “Местното дарителство – възможност за развитие”

Среща на членовете на БДФ с Ричард Хамилтън – директор Глобално гражданство и политики в KPMG

ИЗЛОЖБА ЗА СЪВРЕМЕНЕН ДИЗАЙН НА БАНКОВА КАРТА

Конкурс за Доброволческа инициатива 2012

Конференция “Местното дарителство – наливаме ли от пусто в празно?”

Предстои конференция на тема „Вдъхновената филантропия – как да въвличаме околните и да оставим следа”

Наближава крайният срок за номинации за Наградата „Кръстан Дянков“

Годишни награди за журналистика „Валя Крушкина – журналистика за хората” ще отличават обективната журналистика с отношение и чувствителност към проблемите на хората

Фондация “Лале” подкрепя международна инициатива за осигуряване на мотоциклети, с които медицински работници пътуват из Африка и спасяват човешки животи

Стартира програма за подкрепа на НПО на стойност 11,8 милиона евро

Правителството прие Стратегия за развитие на гражданските организации в България