Законодателна рамка на дарителството в БългарияНазад

Български център за нестопанско право изготви анализ на Законодателната рамка на дарителството в България към момента. Анализът прави преглед на законите, които регламентират отношенията между дарителите и получателите, информира за данъчните облекчения в различните ситуации, посочва проблемите в правната регулация в сферата и дава препоръки как тя да се подобри.

Анализът можете да видите по-долу:

Анализ на законодателната рамка на дарителството в България

Назад