УниКредит БулбанкНазад

УниКредит Булбанк е лидер на пазара по депозити на клиенти, кредити и собствен капитал. Има около 230 филиала в цялата страна, 4000 служители и обслужва над един милион граждани, домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. Като отговорна и социално-ангажирана компания,

УниКредит Булбанк активно участва в множество проекти, свързани с опазване на околната среда, образованието на младите хора, подкрепа на стойностни проекти в областта на изкуството, културата, спорта и дарителски инициативи. Банката води последователна политика в полза на обществото като изгражда прозрачни и отговорни отношения с клиенти, партньори, служители и местни общности по отношение на инициативите, в които инвестира средства и време.

Сайт на компанията

Назад