Tенденциите в благотворителността през 2010 годинаНазад

Всяка година Български дарителски форум представя анализ на тенденциите в благотворителността.

Благотворителността в България през 2010г. PDF (1,68 MB)

Назад