Теленор България ЕАДНазад

Корпоративната отговорност е в основата на нашата философия да развиваме бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, а целта ни е да увеличим максимално ползите от телекомуникационните технологии, като се стремим да създаваме добавена стойност, както за бизнеса, така и за обществото.
Теленор вярва, че мобилният телефон може да трансформира човешкия живот, като направи информацията, социалните, здравните и финансовите услуги много по-достъпни за всеки човек. Това е и една от основните цели на компанията – да предостави ползите от мобилните комуникации на възможно най-широк кръг хора. По този начин възможностите на обществото за растеж и развитие се увеличават.

Теленор се фокусира върху създаването на устойчиви инициативи, които носят добавена стойност в дългосрочен план и са базирани на основната компетенция на компанията – комуникациите. В допълнение компанията се стреми да допринася за развитието на обществото чрез целеви инвестиции и дългосрочни партньорства, които водят до устойчива социална промяна.

Подробна информация за дейностите, свързани с устойчивото развитие на компанията и обществото, можете да научите на сайта на Теленор.

Годишните доклади по корпоративна отговорност на Теленор са отражение на ангажиментa на компанията периодично да отчита напредъка си в посока устойчиво развитие. Докладите, изготвени съгласно стандартите на Глобалната инициатива по отчетност (GRI) са достъпни тук.

Назад