Календар на събитията на членовте на БДФ за месец юни 2011Назад

Всеки месец БДФ ви представя събитията, които отразяват обществено значимата дейност на членовете на форума.

Събитията за месец юни можете да разгледате по-долу:

Календар за месец юни

Назад