Календар със събитията на членове на БДФ за юлиНазад

Всеки месец БДФ публикува календар със събитията на членовете на форума, свързани с дарителските им програми:

Календар със събитията за месец юли 2011г.

Назад