Аурубис, европейският лидер в медната индустрия, представи нова инвестиционна програма за защита на околната среда и повишаване на производителността – „Аурубис България 2014”.Назад

Общата сума на инвестицията в проекта е 44,2 милиона евро, като 60% от тази стойност е предвидена за опазване на околната среда с капиталови разходи над 26 милиона евро.

Обхватът на «Аурубис България 2014», който ще бъде реализиран в рамките на следващите три години, има два основни акцента – повишаване на производителността и подобряване на екологичните показатели в завода, които да отговорят на бъдещите изисквания на Европейския съюз.

Основната цел е, едновременно с повишаване на производителността, посредством модернизирани системи, да се поддържат най-добрите параметри и пълен контрол по отношение на неорганизираните газове и СО2 емисиите.

Една от основните дейности, предвидени в новия проект, е изграждане на допълнителна инсталация за обработка на газове, чрез която допълнително ще бъдат третирани всички изходящи газове, отделящи се по време на производствения процес и това ще осигури окончателно консистентно решение в тази област.

Конкретните мерки и в двете посоки са: повишаване на производителността, което предвижда инсталиране на допълнително оборудване, подобряване на работата и надеждността на съществуващите производствени мощности, непрекъснато подобряване и оптимизация на производствените процеси; частта, свързана с околната среда, предвижда монтиране на инсталация за допълнително пречистване на газовете, улавяне на допълнителни източници, промяна на вътрешните процеси и внедряване на добри практики при работа.

В допълнение на тези инвестиции, Аурубис България отстоява и своята корпоративна социална отговорност като спонсорира множество други проекти. Разширената социална програма на компанията за 2011 г. е на стойност 270 000 евро и се реализира в общините Пирдоп и Златица за инициативи, насочени към подобряване на социалния климат в региона и подпомагане на различни програми с водещи български учебни заведения за развитието и реализацията на младежта и спортните таланти.

Компанията е добре позната със своите проекти за подпомагане развитието и постиженията в областта на «зелените» спортове. Най-значимите от тях са спонсорството на десет кратния носител на Световната купа по плувен маратон Петър Стойчев и на 61-тата юбилейна колоездачна обиколка на България, която ще се проведе през септември.

Назад