Какви са ползите от членство в БДФ?Назад

Ако станете член на БДФ ще имате достъп до следните услуги:

 • Информация за основните тенденции в развитието на дарителството в България.
 • Актуална информация за предстоящи промени в законодателството, свързани с дарителството и възможност да се реагира своевременно на тях.
 • Контакти и обмяна на опит с нашите членове, които вече използват възможността да даряват стратегически и работят в мрежа.
 • Популяризиране на добрите благотворителни практики на организацията.
 • Участие в събития на Форума, свързани с актуални теми в благотворителността.
 • Получавате 2 пъти седмично медиен мониторинг на дарителските практики в България и CSR.
 • Получавате ежемесечен електронен бюлетин на Български дарителски форум по теми важни за дарителите.
 • Получавате ежемесечен календар със събитията на членовете на БДФ.
 • Участвате в регулярни срещи по теми важни за членовете на форума.
 • Участвате в годишна дарителска конференция на БДФ.
 • Участие в наградите “Най-голям корпоративен дарител”.

Как се става член на БДФ?

Назад