Обединена българска банкаНазад

Корпоративната устойчивост и отговорност на компаниите от групата на КВС не е самоцел, нито просто модерна тенденция – тя е начин на правене на бизнес. Само чрез превръщане на устойчивостта в неизменна част от общата ни корпоративна стратегия можем да допринесем за позитивни промени. Светът се променя, затова за да заемем истинска роля в обществения живот и да съумеем да отговорим на новите нагласи, очаквания и желания на всички наши заинтересованите страни, e необходимо да предприемаме целенасочени действия с грижа и мисъл за обществото.

Затова и ОББ неотклонно развива своята политика за корпоративна социална отговорност. Като част от белгийската финансово-застрахователна група KBC Груп, банката следва нейната цялостна стратегия в сферата, като дефинира четири основни области, върху които  фокусира вниманието си за разработване на значими проекти. Те са съответно:

  • Финансова грамотност
  • Насърчаване на предприемачеството
  • Здраве
  • Околна среда

Ключов за подхода на банката към устойчивостта е фактът, че се стремим да предлагаме основни решения за бизнеса, които допринасят положително за справянето с предизвикателствата в обществото.

Наред с това се стремим и към ограничаване на неблагоприятното ни въздействие върху обществото, като прилагаме стриктни политики за устойчивост към нашите търговски дейности, свързани със спазване на човешките права, околната среда, бизнес етика и чувствителни въпроси от обществен интерес, както и намаляваме отпечатъка, който оставяме върху околната среда.

 

 

Назад