Наградите “Най-голям корпоративен дарител” 2011Назад

За шеста поредна година Български дарителски форум ще връчи наградите “Най-голям корпоративен дарител” 2011. Церемонията ще се състои през септември.

Наградите отличават социално отговорните компании в страната.

В конкурса може да кандидатства всяка компания, която подкрепя обществено значими проекти и инициативи.

Може да се кандидатства в повече от една от 7те категории:

Най-голям обем на финансови дарения;

Най-голям обем на нефинансови дарения (материали, стоки и др);

Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите;

Най-щедър дарител (обемът на даренията, изчислени като % от печалбата преди облагане;

Най-добра дарителска програма за 2010г.;

Най-прозрачна дарителска програма за 2010г.;

Най-сполучливо партньорство.

Изтеглете насоки за кандидатстване и формуляр за кандидати:

Насоки за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Изпратете попълнени формуляри до 5 септември 2011г. на:

aivancheva@dfbulgaria.org

или по пощата на адреса на БДФ:

1505, София, ул. “Франсис де Пресансе”, №12Б, ет.1, ап.5

С подкрепата на:

Медийни партньори

Назад