Годишна дарителска конференция на БДФНазад

Годишната дарителска конференция е единственият за страната форум, който събира социално отговорни компании, големи благотворителни фондации, индивидуални дарители и медии, за да обсъждат важни за дарителите въпроси, проблеми и перспективи.

Конференциите през годините

Шеста дарителска конференция на БДФ

Пета дарителска конференция на БДФ

Четвърта дарителска конфевренция на БДФ

Медийни партньори

Назад