Какво е БДФ?Назад

Български дарителски форум e членска организация, която обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г.

Български дарителски форум е член на WINGS – Световна мрежа за подкрепа на дарителите и партньор на CEENERGI – регионална инициатива в Централна и Източна Европа за развитие на корпоративното дарителство.

Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите, за обмен и съгласуване на дарителски политики.

Членовете на Български дарителски форум получават:

Актуална информация за основните тенденции в благоторителността и CSR.

Веднъж седмично медия мониторинг как медиите отразяват теми, свързани с дарителството и корпоративната социална отговорност.

Анализ на медийното отразяване на благотворителността и CSR (два пъти в годината).

Участия в събития и срещи по теми, важни за дарителите.

Участие в Годишната дарителска конференция.

Участие в наградите Най-голям корпоративен дарител.

Български дарителски форум работи по следните дългосрочни програми:

Подобряване на средата за частно дарителството в България.

Развитие на корпоративната благотворителност.

DMS – модерната SMS благотворителност.

Назад