Как мога да стана член на БДФ?Назад

За да станете редовен член на БДФ трябва да сте регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или стопански организации, както и чуждестранни донори и да сте предоставяли целево финансиране в размер не по-малко от 5 000 евро годишно за последните 3 години, включително и текущата.

Какво е необходимо да прегледате, попълните и изпратите?

В случай, че не отделяте 5000 евро годишно за последните 3 години за целево финансиране, можете да кандидатствате за член на БДФ със статут на наблюдател.

Какво е необходимо да прегледате, попълните и изпратите?

Допълнителна информация вижте на Членство в БДФ

Назад