Фондация “Лале”Назад

Фондация Лале e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничество между гражданското общество, бизнеса и държавата, с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.

Фондация Лале предлага финансова и експертна подкрепа за граждански организации, възможности за информация, обучения, обмяна и споделяне на опит. До момента фондация Лале е инвестирала над 14 милиона лева в реализирането на повече от 680 проекта на местни организации в цялата страна.

Фондация Лале организира различни кампании, борси, конкурси. Фондацията  организира годишни награди Проект на Годината за най-добър проект на граждански организации в социална сфера и годишни награди Доброволческа инициатива.
Фондация Лале е активен члена на CSR360 Global Partner Network, VolonteuropeЕвропейска мрежа Фамилни групови конференции, SVI (Social Value International), Български Дарителски Форум,

Повече информация за програмите и дейностите на Фондация Лале вижте на сайта на фондацията.

Назад