Фондация “Еврика”Назад

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност.

Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити  деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори  и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания;  усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.

Повече информация за проекти и програми на страницата на фондацията.

Назад