Фондация “Благотворител”Назад

Фондация „Благотворител” е основана през 2004 г. като организация в обществена полза. Повече от 14 години подпомагаме образованието и професионалната насоченост на младежи, лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или с нарушено зрение, чрез стипендии за висок успех и професионални курсове.

Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и e важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова съдействаме за укрепване на благородните качества на характера и устойчива промяна на средата чрез образователни проекти, насочени към деца и ученици в различни учебни заведения в цялата страна.

Фондация Благотворител повече от 8 години работи за образование на сърцето. Над 17000 деца и ученици от 112 училища и детски градини участваха в часове по добродетели. Заниманията промениха нагласи в мисленето и в поведението. Натрупаният през годините опит споделихме в издадените наръчници за учители „Уроци за сърцето“.

Повече информация за проектите на фондация Благотворител можете да намерите на: www.blagotvoritel.org и www.dobrodeteli.bg.

 

 

Назад