Фондация “Биоразнообразие”Назад

Фондацията е неправителствена организация, регистрирана в обществена ползва, която повече от 15 години работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни. БФБ е активна в пет основни направления: Защитени територии и видове, Зелен пояс и НАТУРА 2000, Образователни и PR дейности, Устойчив туризъм, Кампании и коалиции.

БФБ опитва различни начини да стимулира дарителството за природата. Чрез единен дарителски смс DMS priroda събираме средства за закупуване на ценни природни територии. Даренията за Спешния фонд за биоразнообразието подкрепят НПО или граждани при решаването на „горещи” природозащитни проблеми. Фондът за студентски дипломни работи подпомага студентите, които разработват практически теми, свързани с опазването на природата и изграждат връзки между университетите и дирекциите на защитените територии.
През 2010 г. БФБ за трети път ще раздаде Годишните награди за биоразнообразието, за да отличи най-добрите постижения в областта – кампания/акция, журналист/медия, институция/организация и дарител за биоразнообразието.
През 2010 г. всички дейности на БФБ са посветени на Международната година на биоразнообразието, затова приканваме всеки един да направи своята стъпка за да намалим загубата на биоразнообразие, защото то е живот, то е нашия живот.

Повече информация на страницата на организацията.

Назад