Кока-Кола ХБК БългарияНазад

Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 година. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега.

Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира продуктите на The Coca-Cola Company.

За да осигурим успешно дългосрочно развитие на нашия бизнес, ние целим да сведем до минимум въздействието ни върху околната среда и да допринасем за подобряване качеството на живот на местните общности. За постигането на тези цели ние сме поели дългосрочен ангажимент.

Предвид нарастващия брой предизвикателства, пред които се изправяме, ние съсредоточаваме усилията си върху приоритетни за нашия бизнес и акционери области. Това са:

– Опазване на водните ресурси

– Енергия и климат

– Опаковки и рециклиране

– Здравето на потребителите

– Развитие на служителите

– Ангажиране на партньори

– Подпомагане на общности

– Глобален договор на ООН

За всяка една от тези области ние си поставяме цели и задачи, изпълнението на които следим и измерваме много внимателно. Използваме водещи международни стандарти и методи и отчитаме резултатите в Доклад за корпоративна социална отговорност.

Повече информация за може да откриете на сайта на компанията.

Назад