Български фонд за женитеНазад

Фондът е българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Повече информация и подробности за проекти и програми вижте на уеб сайта на организацията.

Назад