Аурубис България АДНазад

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.
Последователната социална политика на компанията се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр. Пирдоп и гр. Златица, които се изпълняват на годишна база и отговарят на социалната политика на компанията и приоритетните нужди на съответната община. Ежегодно се реализира социална програма, проектите от която са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти и др.
За последните 10 години компанията е направила дарения на стойност над 6 млн. лева. През 2011 г. Аурубис България получи отличието “Корпоративен дарител на годината” на Българския дарителски форум.
Освен проектите, включени в социалните споразумения, Аурубис България осъществява и други социално значими проекти в партньорство с асоциации, училища и други организации, споделящи общи идеи за развитието на региона. Реализираме и интересни “зелени” проекти, насочени специално към служителите.

Нашите социални приоритети са:

  • Качествено и перспективно образование.
  • Интегриране на хора в неравностойно положение.
  • Активен зелен спорт.
  • Качествено здравеопазване.
  • Развитие на таланти.

Интернет страница на компанията

Назад