Актавис – компания на ТеваНазад

Актавис е част от Тева Фармасютикъл Индъстрийз – най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Ние се стремим да улесним достъпа до висококачествено лечение за хората по света, на всички етапи от техния живот, като разработваме и произвеждаме достъпни генерични лекарства, иновативни и специализирани фармацевтични продукти.

Тева и Актавис заемат водеща позиция на българския фармацевтичен пазар и притежават най-богатото продуктово портфолио, което включва широка гама медикаменти за социално-значими заболявания в областта на кардиология, онкология, централна нервна система, антибиотици, метаболизъм, дихателна система, опорно-двигателен апарат, храносмилателна система, витамини и хранителни добавки.

В България обединената компания е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с над 2200 отдадени професионалисти, заети в производствената, търговската част и корпоративни функции.

Производствената част е представена от два модерни завода в градовете Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за фармацевтично производство. Актавис Дупница е сред най-големите фармацевтични производители на твърди лекарствени форми в Европа. В последните пет години в завода са разкрити над 500 нови работни места.

Повече информация вижте на страницата на компанията.

Назад