Конкурс на ФРГИ за идеен проект за късометражен документален филмНазад

ФРГИ обявява конкурс за идеен проект за късометражен документален филм, финансиран по фонд “Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”.

Цел на конкурса е създаване на късометражен документален филм на тема „Детство”. Филмите трябва да са свързани с изследване на проблемите на децата в домовете. Ще се подкрепят идейни проекти за късометражен документален филм, които показват иновативни решения или алтернативни възможности за личностно развитие или професионална реализация на децата; градивни модели на ангажираност на различни обществени групи и институции за справяне с причините, които довеждат тези деца в домовете и качеството им на живот; тяхната социална адаптация, житейска реализация и подготовка за самостоятелен живот.

>> Прочетете повече за условията на конкурса от сайта на ФРГИ

Назад