Архив на "" за юли 2010

Съвременната култура не е привлекателна кауза за дарителите в България

Частното дарителство за култура е много по-ефективно от тромавото, неясно и ограничено държавно финансиране

Интересни дарителски практики в областта на изкуствата и културата

С реализираните културни проекти ОББ си запази едно собствено пространство в публичния живот и съзнанието на хората

Дарителство за култура – една мъчително възраждаща се традиция

Байерсдорф България се присъедини към “Клуба на корпоративните дарители” на БДФ

Е.ОН България подкрепя редица културни събития и прояви през лятото

На 29 юли в Гранд Мол Варна се откри фотоизложба под надслов „Ангели с мисия” и на “Лятно училище за бременни”

БДФ ще организира процеса по обединяване на информацията за дарителите и получателите на стипендии

Деца играят Шекспир с подкрепата на фондация “Лале”

Експедиция „Преоткрий България“ ще открие и популяризира малко известни, но стойностни и интересни исторически обекти в България

Приключи конкурсът на Американска фондация за България за финансиране на студентски филмови проекти

Български дарителски форум и Гранд Мол Варна вече са партньори в популяризирането на различни социални кампании