Архив на "" за март 2010

Благотворителността през 2009 година, годишен анализ на БДФ

Тенденциите в благотворителността през изминалата 2009 година

AVON Козметикс България и Чиполино ЕООД се присъединиха към Български дарителски форум

Годишно Общо събрание на БДФ

CSR темата не е много интересна за медиите. Когато става въпрос за корпорации, в съзнанието на хората няма емоционален момент, който да въздейства. Медиите не отразяват това, защото виждат възможност то да служи за PR

Все още съществуват автоцензура и неписани, или писани редакционни правила, които ограничават нормалното отразяване на частната благотворителност

Благотворителност и CSR в медиите през второто полугодие на 2009г.

БНТ подкрепя благотворителността, когато тя е ясна и прозрачна

За да изпълнява мисията си, дарителството в България има нужда от повече публичност