Календар на събитията на членовете на Български дарителски форум през месец септември 2009 годинаНазад

Началото на септември: Стартира съвместна финансираща програма на Фондация “Лале” и Фондация “ОАК” за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции.

11 септември, град София: Работна среща, организирана от Фондация “Лале” за представители на граждански организации на тема “Успешни модели за социално включване на възрастни хора”.

17 септември, гад София, 120 СОУ „Георги Стойков Раковски”: Нова съвместна инициатива, наречена „Кучета-водачи в училище” организират М-Тел и фондация „Очи на четири лапи”, съвместно с Регионален инспекторат по образованието, София. Началото на инициативата представлява поредица от демонстрации на кучета и ролята им в живота на незрящите.

29 септември, Хотел “Мериън палас”, Стара Загора, бул. “Руски” № 8: Семинар “Сглобяване на пъзела – създаване на партньорска мрежа за предотвратяване на изоставянето и институционализацията на деца в Стара Загора” организира фондация ARK.

През целия септември продължава новата имиджова кампания на Бензиностанции ЕКО – „Бъди ЕКОист”: За да не забравят активните градски хора принципите на разумното шофиране, да влязат в приятелски диалог с града и неговите жители и да поддържат положително отношение към живота.

До 30 септември продължава Стипендиантска програма за 2009/2010 на Американска фондация за България: За да бъдат подпомогнати ученици от 9-ти до 12 клас от цялата страна.

В края на септември Бензиностанции ЕКО ще представят резултатите от първо по рода си социологическо изследване на профила на българския шофьор.

Назад