Най-голям корпоративен дарител 2008г.Назад

На 18 декември 2008 по време на Четвъртата годишна дарителска конференция, организирана от Български дарителски форум и Клуб на корпоративните дарители, бяха връчени наградите „Най-голям корпоративен дарител 2008”.

Традиционно наградите подредиха компаниите според финансовите данни за техните благотворителни и социални инициативи в подкрепа на общественополезни каузи, финансирани през 2007 г.

В различните категории отличени бяха:

В категория “Най-голям обем на финансови дарения” с финансов принос към благотворителността за 2007 г. от 1 065 658.61 лв. беше отличен мобилният оператор М-тел.

В категория “Най-голям дарител на време и услуги от служителите” първенството зае Първа инвестиционна банка с доброволен труд на служителите си, остойностени в размер на 20 000 лв.

В категория „Най-щедра компания на 2007 година” първото място зае спортно-туристическата агенция Одисея-ИН ООД, дарила общо 4.04% от годишната печалба на фирмата за благотворителни цели.

В категория “Най-голям дарител на стоки и материали през 2007” с дарителски инициативи на стойност 6 040 лв. бе отличена Загора Холдинг, която обединява машиностроителните предприятия „Прогрес” АД, „Пресков” АД, „Хранинвест-ХМК” АД и „Завод за каучукови уплътнители” АД.

Назад