Български дарителски Форум с нов Управителен съветНазад

На 16 септември в Гранд хотел София се проведе годишното Общо събрание на членовете на Български дарителски Форум. По време на събранието се прие отчета за 2007 година и се обсъдиха приоритетите за работата на Форума – както за 2008 година, така и за дългосрочното развитие на организацията.

Членовете на Български дарителски Форум направиха своя избор за нов Управителен съвет, в който влизат:

г-жа Елица Баракова, Фондация „Помощ за благотворителността в България”

г-н Георги Кузмев, Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”

г-н Людмил Каравасилев, Обединена Българска Банка

г-н Алексей Христов, Американска Фондация за България

г-жа Илияна Николова, Фондация „Работилница за граждански инициативи”

г-жа Нана Серкеджиева, Еко България

г-жа Радослава Ганозова, Актавис-България

Назад