Услуги на БДФ

Членовете на Български дарителски форум получават:
– Информация за основните тенденции в  развитието на дарителството в България;

– Актуална информация за предстоящи промени в законодателството, свързани с дарителството;
– Достъп до партньорската и дарителската мрежа на БДФ;
– Споделяме нашите контакти и опит с граждански организации и компании;
– Популяризираме Вашите добри благотворителни практики;
Преференциални цени за техническо оборудване и кетъринг за провеждане на събития, свързани с благотворителност, CSR и инвестиции в общността.

Платени услуги (за членове и нечленове):
– Консултиране при подготовката и реализирането на дарителски кампании и програми;

– Разработване на дългосрочна корпоративна програма за инвестиции в общността;
– Консултиране при създаване на корпоративна фондация;
– Обучения за фондонабиране, работа с дарители, партньорство между НПО и бизнес, други.

(Кешуейв ООД, Фондация „Асоциация Анимус“, Министерство на здравеопазването, Тръст за социална алтернатива, ТЕЛЪС Интернешънъл Eвропа, Райфайзенбанк България, Фондация „Next page“, ЕДНО – платформа за съвременна култура, БНТ, Нова ТВ, Булбанк Уникредит, Пощенска банка, Аурубис България, Данон България, Фондация „Димитър Бербатов“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Фондация „Светът на Мария“, VIVACOM, др.)

Ние работим и по следните дългосрочни програми:
– Подобряване на средата за частно дарителството в България;

– Развитие на корпоративната благотворителност;
– DMS „Единен дарителски номер в България“ – платформа за изпращане на благотворителни sms-и и онлайн дарения, в подкрепа на кампании за лечение на хора и на инициативи на организации и институции в България.

Как да станете член на БДФ?