Конкурси и програми

Отворен е конкурсът за стипендиантската програма ”Study iT First”

Студенти от 1-ви курс в ИТ специалност в български университет отново могат да кандидатстват за участие в стипендиантската програма “Study iT First”.

Одобрените кандидати ще получат месечна стипендия за една академична година, възможност да придобият работни практики в корпоративна среда със съдействието на личен ментор и възможност за летен стаж в развойния център на SAP в София.

Стипендиантите ще бъдат избрани чрез конкурс. Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени формуляр и декларации на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 10 октомври 2018 г.
Документите за кандидатстване са достъпни от тук.

“Study iT First” се реализира от SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира през 2015 г., а от тогава до сега са подкрепени 32 първокурсници да се фокусират върху академичното си образование и да придобият нови знания и умения в областта на софтуерната разработка.


Седмото издание на програма „Знания за успех“ с фокус STEM обучение

Стартиран е конкурса в седмото поредно издание на програма „Знания за успех“, която се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP. И тази година програмата търси да подкрепи инициативи за създаването на знания и умения у ученици в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Програмата цели да предостави възможности за ефективно усвояване на нови знания и подобряване на представянето на учениците в учебния процес. Програмата е фокусирана върху малки населени места и изостанали райони, като целевата група са ученици от горен курс.

Конкурсът е отворен за училищните настоятелства на средни училища. Кандидатствайте, за да покажете на вашите ученици как STEM дисциплините се свързван помежду си в практиката, така че да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи.

Кандидатстването става чрез изпращане на необходимия пакет документи в срок до 30 септември 2018 г.

Кандидатствай

 


Стартира специално издание на програма „Знания за успех“ на SAP и ФРГИ

В отговор на предизвикателствата на съвременния дигитален свят и все по-нарастващата необходимост от ранно кариерно ориентиране и развитие, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и развойният център на SAP в София, стартират специално издание на програмата „Знания за успех“, насочена към програмиране за деца в начален курс, чрез обучение на техните учители.

Програмата е насочена към класни ръководители на ученици от 1 до 4 клас и си поставя за цел, чрез учителите да развие дигитални знания и умения у ученици в начален етап на обучение, но и да насърчи интереса им програмирането и технологиите.

Програмата предоставя специализирано обучение за учителите, които са мотивирани да преподават програмиране в учебно време, достъп до специализирана платформа, която да се използва по време на занятията с учениците и подкрепа при подготовката и реализирането на занятията. Учителите ще получат и финансова подкрепа за закупуване на учебна литература и помагала за учениците.

Обучението на учителите ще бъде извършено онлайн от представители на обучителната платформа MindHub Platform. Осигурен ще бъде и постоянен достъп в рамките на една учебна година до всички ресурси на платформата MindHub Platform, които учителите да използват в работата си и в комуникацията с родителите на децата.

Учителите, които ще бъдат подкрепени в рамките на програмата ще бъдат избрани чрез конкурс. Конкурсът е отворен за класни ръководители на ученици от 1 до 4 клас от държавни и общински училища в цялата страна. Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електроженен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 8 октомври 2018 г.

Кандидатствай

 


ФРГИ търси мотивирани учители, които да подкрепи в създаването на училищен отбор по роботика

За четвърта поредна година ФРГИ и развойния център на SAP в София търсят мотивирани учители, които да изградят отбор по роботика в училището, където преподават.

Конкурсът е по програма „Роботика за България“. Програмата подготвя и организира училищни отбори по роботика в концепцията FIRST LEGO Leaguе, като по този начин цели по забавен и интерактивен начин да насърчи интереса на учениците към науката и технологиите и да им даде възможност да работят в екип като истински изследователи.

Конкурсът е отворен за учители от цялата страна, като един менторски екип на училищен отбор по роботика следва да бъде съставен от двама учители – преподаватели в едно и също училище.

Одобрените менторски екипи ще получат специализирано обучение, онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstormeducations 45544 и състезателнo поле и възможност за участие във финалното състезание по роботика в София.

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електронен адрес:konkurs@wcif-bg.org в срок до 1 октомври.

Програма „Роботика за България“ стартира през 2015 г. по идея и инициатива на развойния център на SAP в София и се реализира съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. В резултат от програмата към днешна дата у нас има най-малко 700 ученици на възраст от 10 до 16 години, които са придобили практически умения по програмиране и съответно са повишили успешното си представяне в училище.

Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии. Заедно с това учениците разработват и научно-изследователски проекти, свързани с опазване на околната среда. Добавена стойност на програмата са придобитите у децата умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване.

Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите, като работи активно с техните учители. Общо 100 учители, съставящи подкрепени 50 менторски отбора в различни училища са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения.

Програма „Роботика за България“ е част от инициативите на SAP в подкрепа на българското образование и реализирани съвместно с ФРГИ. През годините инвестициите в образованието донесоха на SAP и ФРГИ редица отличия и награди. През 2018 г. Център за приобщаващо образование награди SAP за бизнес, подкрепящ българското образование. Българският форум на бизнес лидерите отличи компанията в категория „Инвеститор в обществото“ през 2017 г. През 2015 г. двете организации бяха отличени с приза за най-добро сполучливо партньорство между бизнес и НПО на наградите „Най-голям корпоративен дарител“ на Български дарителски форум.

Кандидатствай 

 


 

Стартира нов конкурс за младежки банки

За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява национален конкурс по програма „Младежка банка“ – екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират дарителски средства, за да финансират младежки идеи на конкурсен принцип.

В конкурса могат да участват: неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души; неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Краен срок за кандидатстване: Попълнените документи се изпращат на посочения електронен адрес в срок до 25 август 2018 г., включително.


Годишен конкурс за награда за превод „Кръстан Дянков“, 2018: номинирайте до 28 септември!

Наградата „Кръстан Дянков“ на Фондация „Елизабет Костова“ се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност.

Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2017 г. и 28 септември 2018 г. Голямата награда „Кръстан Дянков“ е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.

Процедура за номиниране:
В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации. Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература.

Българското издателство на съответния номиниран превод дарява по 3 броя от изданието на български език (на хартиен носител) и осигурява за времето на провеждане на конкурса 1 брой от оригиналното заглавие на английски език (на хартиен или електронен носител). За да се включите, моля, попълнете и изпратетеФОРМУЛЯР ЗА НОМИНИРАНЕ.

За носителите на наградата до момента може да прочете тук.

Краен срок: Номинации се приемат до 17:00 ч. на 28 септември (петък) 2018 г. на имейл: silieva@ekf.bg (Симона Илиева, координатор на ФЕК). Тема на съобщението: Награда за превод „Кръстан Дянков“ (2018).
Въпроси относно процедурата за номиниране можете да задавате на имейл: silieva@ekf.bg.


Отворен е конкурсът за учители по програма „Роботика за България“ 2018

За четвърта поредна година ФРГИ и развойния център на SAP в София търсят мотивирани учители, които да изградят отбор по роботика в училището, където преподават. Конкурсът е отворен за учители от цялата страна, като един менторски екип на училищен отбор по роботика следва да бъде съставен от двама учители – преподаватели в едно и също училище.
Одобрените менторски екипи ще получат специализирано обучение, онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstormeducations 45544 и състезателнo поле и възможност за участие във финалното състезание по роботика в София.
Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 1 октомври.
Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите, като работи активно с техните учители. Общо 100 учители, съставящи подкрепени 50 менторски отбора в различни училища са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения


Стартира конкурс „Запознайте се и програмирайте“

Инициативата се осъществява за втора поредна година в 22 страни в Европа. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като единствен партньор на TechSoup.
Конкурсът се финансира от технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH.

През  2018 г. инициативата ще подкрепи различни събития в областта на програмирането и информационните технологии, които да се проведат по време на Европейската седмица на програмирането (7 – 22 октомври 2018 г.), със сума до 585 лева на събитие.
В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища,  като училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.

Най-добрите събития имат възможност да участват в заключителна церемония в централата на SAP, Германия и да се състезават за награда в размер на 4 875 лв. Всяка една от 22-те страни, участващи в инициативата ще излъчи своите шест най-добри събития в три категории – по две събития във всяка категория.

Трите категории са: Футбол и програмиране (годишна тема), Иновации и Разнообразие. Двете събития в съответните три категории ще се определят по два начина: чрез гласуване на публиката и чрез избор на местната организация – за България това е ФРГИ.

Ако искате да бъдете една от шестте организации, които ще се състезават на европейско ниво за награда от 4 875 лв., е необходимо да регистрирате своето събитие в срок до 15 юли 2018 г.

Кандидатстването става през официалния сайт на инициативата: https://meet-and-code.org. Конкурсът е отворен до 15 септември 2018 г. 


Фотоконкурс  Истории за миграцията с щастлив край

Обществен дарителски фонд за Варна с подкрепата на Global Fund for Community Foundations обявява началото на фотоконкурс „Истории за миграцията с щастлив край“.

В конкурса могат да участват, както любители така и професионални фотографи без ограничение за възрастта. Конкурсът е отворен за автори от България, включително мигранти, които в момента живеят в България.

Необходимо е фотографиите да показват истории за успешна интеграция на  мигранти в България през погледа на автора; нещата които ни обедняват, които показват доброто, мостовете между различните култури, истории, които вълнуват. Конкурсът има за цел да насърчи междукултурния диалог и да се пребори със стереотипите, които често пораждат ксенофобия и отхвърляне на мигрантите

Конкурсът „Истории за миграцията с щастлив край“ ще отличи три фотографии с помощта на компетентно жури.
Наградите са: 1-во място – 300 лева, 2-ро място – 200 лева, 3-то място – 100 лева. Срокът за участие е 15 август  2018.

Още подробности и насоки за кандидати на сайта на фондацията.


Платформа за обучение и кариерно развитие на млади хора YOUTH EMPOWERED
Безплатната онлайн платформа за обучение и кариерно развитие на млади хора YOUTH EMPOWERED е инициативата на Кока-Кола представи „Дай старт на успеха“, която реализира в партньорство с Джуниър Ачийвмънт България.

Платформата има за цел да даде възможност на желаещите да се възползват от професионално разработени обучения, достъп до ментори в различни сфери, иницииране и участие в дискусии и модели за самостоятелно усъвършенстване и развитие. При регистрация в платформата, потребителите могат освен да развиват различни личностни и бизнес умения, така и да се възползват от практически съвети как да напишат своята автобиография, как да се подготвят за интервю за работа, къде да търсят свободни работни позиции и т. н. Освен това имат достъп и до онлайн и офлайн обучения със специалисти от различни сфери. Платформата позволява и създаването на групи за дискусии и съвети по различни теми и въпроси.


„Благотворителността през обектива“ 2018 очаква силни кадри на тема „дарителство“

Стартира седмото издание на фотоконкурса „Благотворителността през обектива“ 2018. Конкурсът е отворен за фотографи – любители или професионалисти, които  обичат да снимат тези, които даряват време, труд, идеи или друг ресурс за смислени каузи.
Конкурсите са два – за фотографски проект и за отделна фотография.

Конкурсът за фотография „Благотворителността през обектива“ 2018 ще отличи четири фотографии – три ще бъдат определени от журито, четвъртата се избира от публиката. Наградите са: 1-во място – 300 лева, 2-ро място – 200 лева, 3-то място – 100 лева, Награда на публиката – 200 лева.
Срокът за участие е 15 септември 2018.

Подробности и насоки за кандидати на сайта на конкурса.


 

SEEDplus – нова възможност за стартиращи млади предприемачи на фондация BCause

През 2017 и 2018 г. Фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма „Еразъм за млади предприемачи“ на Европейската комисия.

От подкрепа по проекта могат да се възползват социални предприемачи, лидери на нестопански организации и IT предприемачи, които могат да се свързват както помежду си, така и с по-широката група на традиционни предприемачи. В унисон с европейските директиви, приоритет на проекта е и да помогне на предприемачи между 18 и 35 години и жени-предприемачи.

Повече информация – на сайта на фондацията.


Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.


Google ще подкрепя НПО в България

FRGIОт 1 септември Google дава възможност НПО в България да получат безвъзмездно достъп до продуктите на компанията като Ad Grants, YouTube for Nonprofit, Google Apps.

Цели Да се спестят технологичните разходи на НПО и се подобри ефективността им при работа в мрежа и комуникация. Фондация Работилница за граждански инициативи подкрепя програмата и валидира кандидатурите за България по международно приети стандарти.

Конкурсът е текущ. Информация и насоки за кандидати вижте на сайта на ФРГИ.