Конкурси и програми

 

 

Конкурс за творческа резиденция в Норич, Великобритания, за български писател/преводач в резиденция

Фондация „Елизабет Костова“ има удоволствието да обяви конкурс, насочен към писатели и преводачи, за участие в мини-резиденция в Норич, Великобритания – творчески град на литературата под егидата на ЮНЕСКО.

Творческият престой ще бъде осъществен съвместно с Писателския център в Норич (Writers’ Centre Norwich), Катедрата по литература, драматургия и творческо писане към Университета на Източна Англия (School of Literature, Drama and Creative Writing at the University of East Anglia) и Британския център по литературен превод към Университета на Източна Англия (British Centre for Literary Translation at the University of East Anglia).

Изисквания към кандидатите:
– Писатели в следните жанрове: роман, къс разказ, поезия;
– Преводачи в посочените жанрове;
– Ако сте писател: – необходимо е да имате поне една книга, издадена на български език, на хартиен носител, публикувана от българско издателство;
– Ако сте преводач: – необходимо е да имате поне един публикуван превод от английски на български и/или от  български на английски език (от издателство, списание и/или електронно периодично издание);
– За писатели и за преводачи: – свободното владеене на английски език е задължително изискване с цел пълноценно участие в резиденцията.

Кандидатстване: – Прочетете инструкциите за писатели и преводачи, описани във формуляра за кандидатстване, публикуван ТУК, попълнете го на английски език и го изпратете със съответните приложения на Симона Илиева, координатор на ФЕК, по ел. поща на: silieva@ekf.bg. Моля, въведете като тема на съобщението: „Резиденция в Норич – 2017“.

Краен срок за кандидатстване – 21 август (понеделник) 2017 г., 24:00 ч.


ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД „КРЪСТАН ДЯНКОВ“, 2017

Наградата „Кръстан Дянков“ на Фондация „Елизабет Костова“ се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2016 г. и 2 октомври 2017 г. Голямата награда „Кръстан Дянков“ е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.

Процедура за номиниране

В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации.

Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата. Един и същи преводач може да бъде номиниран за повече от един превод. Издателството на номинираните преводи осигурява 3 броя от книгите на български език и поне 1 брой от оригиналното заглавие на английски език.
За да се включите, моля, попълнете и изпратете Формуляр за номиране.

Номинации се приемат до 17:00 ч. на 2 октомври (понеделник) 2017 г. на имейл: silieva@ekf.bg (Симона Илиева, координатор на ФЕК).
Тема на съобщението: Награда за превод „Кръстан Дянков“ (2017).

Въпроси относно процедурата за номиниране можете да задавате на имейл: silieva@ekf.bg.


Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2017-2018 година

Фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2017-2018 година. Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални домове. Могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни университети. Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците.
Срокът за кандидатстване е 6 октомври 2017 г. Подробна информация и формуляри ще намерите в сайта на фондация BCause.


ЗА ПЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ ФРГИ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ МЛАДЕЖКИ БАНКИ

Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, за да финансират идеи на свои връстници. Младежката банка развива лидерски умения и знания в областта на филантропията.

През 2012 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) въвежда модела „Младежка банка“ у нас и оттогава подкрепя екипите на Младежки банки в цялата страна.

В конкурса могат да участват граждански организации, които работят в младежката сфера или неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Важно условие е, в случай, че неформалната младежка група не е регистрирана, да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 6 август 2017 г. Документите, както и подробни указания за кандидатстване са достъпни на сайта на ФРГИ тук.


Кампанията „Избери, за да помогнеш“ започна набирането на нови проекти

Дарителската инициатива на Райфайзенбанк се провежда за 8ма поредна година и е подкрепила над 210 проекта, с над 2.4 млн. лв.

Критериите за подбор на проекти:

Здравеопазване – профилактика, продължаващо лечение и рехабилитация на високорискови деца и възрастни

Социални проекти – подкрепа за деца и възрастни с психични заболявания; подкрепа на самотни възрастни, в крайно тежко социално положение; социализиране на хора с трайни физически увреждания

Култура, Образование, Спорт –  опазване на културно-историческото наследство; интегриране на различни общности и на хората с интелектуални затруднения; подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до културно-исторически забележителности

Опазванена околната среда – подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до природни обекти от национално значение; опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения

Краен срок за кандидати: 1 август 2017 г.
Подробности и насоки за кандидати ще намерите на сайта.

 


 

SEEDplus – нова възможност за стартиращи млади предприемачи на фондация BCause

През 2017 и 2018 г. Фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма „Еразъм за млади предприемачи“ на Европейската комисия.

От подкрепа по проекта могат да се възползват социални предприемачи, лидери на нестопански организации и IT предприемачи, които могат да се свързват както помежду си, така и с по-широката група на традиционни предприемачи. В унисон с европейските директиви, приоритет на проекта е и да помогне на предприемачи между 18 и 35 години и жени-предприемачи.

Повече информация – на сайта на фондацията.

 


Обучения за стартиращи предприемачи на Фондация BCause

Обучения за стратиращи предприемачи по лятната програма на Център Ринкър са:
в Гоце Делчев на 6 и 7 юли, в Кърджали – на 14-15 юли, в Хасково на 27-28 юли, в Силистра (очаквайте дати на обучението в началото на юли).

Лятната програма „Предприемачество: Възможностите на една ръка разстояние“ е специално създадена за хора с предприемачески идеи от тютюнопроизводителни региони. Осъществява се от Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към Фондация BCause и е част от програма „Забавно лято, грижовна есен 2017“, израз на дългосрочната ангажираност на Филип Морис България към хората в регионите, където компанията работи.

Повече детайли за програмата


Фондация „Елизабет Костова“ набира студенти на практика за следните позиции:

✓ Асистент Комуникация и социални медии (60 часа):
Ако имате интерес в областта на връзките с обществеността (PR), писането в кратки форми, искате да съдействате в създаването на рекламна кампания за социалните медии, тази позиция е за вас. Кандидатури на студенти по журналистика и медии, връзки с обществеността, творческо писане и филологически специалности ще бъдат разглеждани с предимство.

✓ Асистент Организиране и анализ на събития (80 часа):
Ако искате да придобиете или усъвършенствате уменията си в организиране на културни събития и анализ на резултата от провеждането им, тази позиция е за вас. Кандидатури на студенти по културология и културен мениджмънт ще бъдат разглеждани с  предимство.

Подробности ще намерите тук.


Институт „Отворено общество“ чрез Ромския образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход.

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиите са за: студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP); стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година и стипендии за обучение в чужбина (RISP).

Сроковете: съответно 11 май и 25 юли. Повече на сайта на Институт „Отворено общество“


Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 година

Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв. Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени в срок до 06 октомври 2017 г. по електронен път на адрес office@bcause.bg

Процедура за кандидатстване и други подробности.Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.

 


FRGI Google ще подкрепя НПО в България

От 1 септември Google дава възможност НПО в България да получат безвъзмездно достъп до продуктите на компанията като Ad Grants, YouTube for Nonprofit, Google Apps.

Цели Да се спестят технологичните разходи на НПО и се подобри ефективността им при работа в мрежа и комуникация. Фондация Работилница за граждански инициативи подкрепя програмата и валидира кандидатурите за България по международно приети стандарти.

Конкурсът е текущ. Информация и насоки за кандидати вижте на сайта на ФРГИ.