Конкурси и програми

TELUS International Europe отваря системата за кандидатстване за финансиране за 2017г.

Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. За финансиране се кандидатства с предварително попълнен формуляр и покриване на определени изисквания, заложени в него. Всички одобрени проекти ще получат финансиране между 6-8 седмици след обявените резултати от срещата.

При нужда от допълнителна информация може да се свържете с Александра Коларова и Десислава Рангелова на телефон 02/931 73 30/31 или на майл: aleksandra.kolarova@telusinternational.com и  desislava.rangelova@telusinternational.com.


Фондация Лале обявява нова финансираща програма съвместно с Фондация Оук

Програма „Силата на семейството и общността” е възможност за овластяване на родители, семейства и общности, за придобиване на знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Максималният размер на финансовата подкрепа за проект е до 66 000 лева за целия период на изпълнение. Продължителността на дейностите може да бъде между 30 и 36 месеца. Изискване е осигуряването на допълнителен принос в размер на най-малко 20% от общата стойност на проекта от други източници.

Заявяването на интерес от организации става с формуляр за концепция за проект в срок до 7 април 2017. Представените концепции трябва да са в рамките на 5 страници. Концепцията се подава на електронна поща info@tulipfoundation.net.


Фондация „Благотворител“ обявява конкурс за професионална (кандидатстудентска) езикова подготовка за лишени от родителски грижи младежи и за живеещи в приемни семейства.

За тринадесета поредна година, проект „Социална и професионална адаптация” предоставя възможност на 15 младежи от 17 до 20 години да придобият знания и умения в различни курсове според своите интереси: езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж, заварчици и др. Стойността на един курс е до 450 лв.

Конкурсът се провежда на 2 етапа:
Първи етап: до 05.03.2017 г. изпратете на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4 следните документи:
– автобиография и декларация за защита на личните данни;
– мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение;
– есе (2 страници или 3600 знака) на тема по избор: „Какъв ще бъда утре започва с това, което ще направя днес.“ или „Делата са истински значимото, а не само думите, намеренията и плановете.“.

Успешно преминалите конкурса ще бъдат обявени на 10 март на сайта на www.blagotvoritel.org.

Втори етап: до 15.03.2017 г. – ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон. 

Курсистите за годината ще бъдат обявени на 20 март. Курсовете се провеждат благодарение на подкрепата на адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, Скейл Фокус АД, г-н Петър Въжаров и други частни дарители.

За въпроси и информация: 0885 414 038 office@blagotvoritel.org


Стартира единадесетият конкурс „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“
Това е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик от тази възрастова група, като под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства. Учениците могат да кандидатстват до до 18 април 2017 г. За да бъде приета кандидатурата, трябва да бъдат изпратени всички изискуеми документи по пощата или по куриер. Конкурсът е отворен и за деца бежанци. Повече подробности – на сайта на проекта.


Национален конкурс „Моят 3D свят“ на Фондация „Еврика“
Конкурсът се организира съвместно с Машинно-технологичен факултет на Технически университет – София и
е разделен на две секции – за ученици и кандидат-студенти и за студенти. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D модел на избран от него обект с използването на любимият си програмен продукт. Попълва се регистрационна форма, която се изпраща на my3dworld@fit.tu-sofia.bg. До 17 май кандидатите задължително трябва да качат на осигуреното им пространство разработения от тях проект в естествения формат на използвания програмен продукт, STEP и в 3D PDF. Повече подробности – на сайта на фондацията.


Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика.
Кандидатури се приемат до 31-ви март.
Наградите са за проза (сборник с разкази, повест, роман) и хуманитаристика. Има и три специални награди – две специални награди (определят се от журито за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката); една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фондация „Комунитас” на личност, която с дейността си утвърждава принципите на морала и почтеността и по този начин променя българското общество). Повече подробности на сайта на Портал Култура.

 


Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи

Конкурсът е за кампании, които популяризират подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на подходите за работа с деца и младежи, както и да създават предпоставки за натрупване на знания и създаване на умения. Могат да участват организации, финансирани по двете програми за детско и младежко разивтие на Фондация „Работилница за граждански инициативи“: Програма „Дъга“ 2015-2017 и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето.
Крайният срок за кандидатстване е 3 април 2017 г. Повече на сайта на фондацията.


Logo_RadostinaKonstantinovaФондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.


ФондациKiril_Metodii_siteBDFя „Св.Св. Кирил и Методий“ Конкурси за стипендии Програмата отпуска стипендии за учебната 2016/2017 за следване и научно-изследователска работа в Германия в няколко категории: >> Летни курсове за студенти. >> Краткосрочни стипендии за германисти. >> Стипендии за студенти след първа диплома. >> Стипендии за аспиранти и млади учени. >> Стипендии за университетски преподаватели. >> Стипендии за студентски групи. >> Стипендии за алумни.
Подробности, условията и необходимите документи за кандидати вижте на сайта.


FRGI Google ще подкрепя НПО в България

От 1 септември Google дава възможност НПО в България да получат безвъзмездно достъп до продуктите на компанията като Ad Grants, YouTube for Nonprofit, Google Apps.

Цели Да се спестят технологичните разходи на НПО и се подобри ефективността им при работа в мрежа и комуникация. Фондация Работилница за граждански инициативи подкрепя програмата и валидира кандидатурите за България по международно приети стандарти.

Конкурсът е текущ. Информация и насоки за кандидати вижте на сайта на ФРГИ.