Конкурси и програми

Конкурс за писатели и преводачи, САЩ 2017
Фондация „Елизабет Костова“ обявява конкурс за писатели и преводачи.
Срок за кандидатстване: 3 юли (понеделник) 2017.

Насоки и условия за кандидати на сйата на сайта на фондацията.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Конкурс за участие в Ателие по превод, България, 2017

Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК) и Съюзът на преводачите в България (СПБ) организират съвместно за седма, поредна година Ателие по превод, насочено към преводачи в ранен или среден етап на професионално развитие.

Ателието ще се проведе на 29 и 30 май (понеделник-вторник) 2017 в гр. София.
Краен срок за кандидатставне: 8 май.
Насоки и условия за кандидати на сайта на фондацията.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Летен уъркшоп по творческо писане за ученици, 29 юни – 3 юли, София

Поредицата от уъркшопове по творческо писане е насочена към български ученици от гимназиален курс на обучение с интерес към литература и писане. Програмата ще включи два уъркшопа: пролетен с фокус художествена литература и летен с фокус художествена документалистика.
Краен срок за кандидатстване: 17 юни (събота) 2017.

Условия и насоки за кандидати на сайта на фондацията.

 


 

Фондация „Елизабет Костова“ набира студенти на практика за следните позиции:

✓ Асистент Комуникация и социални медии (60 часа):
Ако имате интерес в областта на връзките с обществеността (PR), писането в кратки форми, искате да съдействате в създаването на рекламна кампания за социалните медии, тази позиция е за вас. Кандидатури на студенти по журналистика и медии, връзки с обществеността, творческо писане и филологически специалности ще бъдат разглеждани с предимство.

✓ Асистент Организиране и анализ на събития (80 часа):
Ако искате да придобиете или усъвършенствате уменията си в организиране на културни събития и анализ на резултата от провеждането им, тази позиция е за вас. Кандидатури на студенти по културология и културен мениджмънт ще бъдат разглеждани с  предимство.

Подробности ще намерите тук.


Фондация „Благотворител“ обявява конкурс „Словотворци“ за ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна, а темата е: „Учителите отварят вратата, но ти трябва да влезеш сам.”

Изискванията към есето са да е до 3600 знака или 2 печатни страници и да бъде изпратено до 11 май 2017 г. на office@blagotvoritel.org.

Победителите ще бъдат обявени на 24 май на www.blagotvoritel.org. 
Наградата за първо място е 250 лв., за второ – 150 лв
.
За конкурса (pdf)


Институт „Отворено общество“ чрез Ромския образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход.

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиите са за: студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP); стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година и стипендии за обучение в чужбина (RISP).

Сроковете: съответно 11 май и 25 юли. Повече на сайта на Институт „Отворено общество“


Български фонд за жените набира участнички за „Feminist Boot Camp”

Феминисткият лагер “Feminist Boot Camp” е интензивен 4-дневен семинар, в който участничките ще се запознаят отблизо с феминистките и джендър теории и течения, с историята на женските движения и със съвременните проблеми, свързани с неравнопоставеност на половете и човешките права. За да се включите в лагера “Feminist Boot Camp”, е необходимо да сте на възраст от 18 до 35 години, да се самоопределяте като феминистка или да се интересувате от темата и да може да отделите 4 дни през месец май.
С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на жени от малцинствен произход, на жени с увреждания, на ЛБТ жени и транс хора.
Конкурсът е отворен за участие от 10 април 2017 г. до 5 май 2017 г.
На 8 май 2017 г. ще бъдат обявени одобрените участнички, оценени от Български фонд за жените. Повече – на сайта на организацията.

 


 

Национален конкурс „Моят 3D свят“ на Фондация „Еврика“
Конкурсът се организира съвместно с Машинно-технологичен факултет на Технически университет – София и
е разделен на две секции – за ученици и кандидат-студенти и за студенти. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D модел на избран от него обект с използването на любимият си програмен продукт. Попълва се регистрационна форма, която се изпраща на my3dworld@fit.tu-sofia.bg. До 17 май кандидатите задължително трябва да качат на осигуреното им пространство разработения от тях проект в естествения формат на използвания програмен продукт, STEP и в 3D PDF. Повече подробности – на сайта на фондацията.


Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.

 


FRGI Google ще подкрепя НПО в България

От 1 септември Google дава възможност НПО в България да получат безвъзмездно достъп до продуктите на компанията като Ad Grants, YouTube for Nonprofit, Google Apps.

Цели Да се спестят технологичните разходи на НПО и се подобри ефективността им при работа в мрежа и комуникация. Фондация Работилница за граждански инициативи подкрепя програмата и валидира кандидатурите за България по международно приети стандарти.

Конкурсът е текущ. Информация и насоки за кандидати вижте на сайта на ФРГИ.