Конкурси и програми

„Общество на всички възрасти” – кампания за Международния ден на възрастните хора 1 октомври

Фондация Лале започва кампания „Общество на всички възрасти” за 1 октомври, който от 1991 година се отбелязва като Международния ден на възрастните хора с решение на Общото събрание на ООН.

Тази година темата на кампанията е „Влизане в бъдещето: използване на талантите, приноса и участието на възрастните хора в обществото.” Целта е да се включи и разшири приноса на възрастните към техните семейства, общности и цялото общество.

Пълна информация за кампанията и как може да се включите на сайта на фондация Лале.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Конкурс за Доброволческа инициатива 2017

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България за седма поредна година.

Поканени са да участват граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи до 31 октомври 2017 на office@navabg.com.

Подробна информация и формуляр на сайта на фондация Лале.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Победителите ще получат стартово финансиране от 20 000 лева и едногодишна помощ от експерти

За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана  към предприемчивите хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Това издание на конкурса ще подкрепи само бизнес идеи със значим социален или екологичен ефект.

Търсят се бизнес идеи, които допринасят отчетливо за подобряване на живота на хората и общностите в България, без значение от икономическата дейност и отрасъл, в който се развиват.

Всеки кандидат трябва да покаже как реализирането на идеята му ще има положително въздействие поне в една от посочените области – здраве, иновации, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права.

Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge#е отворен до 25 септември 2017, а кандидатстването става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“.

 


Фондация „Благотворител“ обявява конкурс за стипендии

Фондация „Благотворител“ обявява конкурс за стипендии за висок успех на ученици и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено зрение.  Ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата страна през 1 учебен срок/смесетър на новата учебна година, 2017/2018 г.

Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2017 г.
Насоки и условия за кандидати на сайта на фондация „Благотворител“.

 


Oбучение за учители от София по темата „домашно насилие“

Български фонд за жените ще проведе двудневно обучение за учители на ученици във всички класове от град София и Софийска област в периода 7-13 октомври 2017 г. по проекта на БФЖ „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“

Целта на обученията е да развие и обогати знанията на учителите по теми като полови стереотипи, дискриминация и неравнопоставеност на половете, с фокус върху работа с ученици за превенция и противодействие на домашното насилие, разпознаването му и търсене и получаване на защита за деца, свидетели или пострадали от агресия в дома си.

Срокове за заявка за участие: 7 септември – 2 октомври 2017 г.

Условия и насоки за кандидати на сайта на БФЖ.

 


Стартират номинации за шестите награди „Валя Крушкина – журналистика за хората“

Стартира конкурсът за шестите годишни награди „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Журналисти от различни български медии могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 6-те категории на конкурса: „Печатна медия“, „Радио“, „Телевизия“, „Онлайн медия“, „Млад журналист“ и „Снимащ журналист“.

Задължително условие за участие в конкурса е номинираните материали да са авторски и да са публикувани в периода от 11 септември 2016 г. до 11 септември 2017 година.

Краен срок за номинации: до 23 октомври 2017 г.

Формулярът и указанията за номиниране са достъпни на сайта на ФРГИ. 

 


Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като единствен партньор на TechSoup за България, представя глобалната инициативата #Storymakers2017. Това е кампания, която дава възможност неправителствени организации от целия свят да усвоят нови умения за разказване на истории и да спечелят награди на обща стойност 10 000 щатски долара!

Включвайки се в #Storymakers2017 всяка българска неправиелствена организация може да:

– научи нови техники за разказване на истории чрез уебинари, брошури и онлайн обучения;
– създаде контакти с други неправителствени организации, чрез събития на живо и в социалните медии;
– спечели награда участвайки в конкурса #Storymakers2017;
– научете нови начини за разказване на истории от богатата база данни на TechSoup, състояща се от уебинари, онлайн материали, както и събития и инструменти за социалните медии;
– вдъхновете се от историите на други организации.

Изпратете вашия видеоклип или снимка за конкурса #Storymakers2017. Предвидени са награди на обща стойност 10 000 щастски долара. Конкурсът #Storymakers2017 стартира на 5 септември 2017 и ще приключи на 31 октомври 2017 гСлед 31 октомври ще има две седмици за гласуване в общността и експертно гласуване.

Победителите ще бъдат обявени до 15 ноември 2017 г. Вижте указанията за участие и отделните категории на конкурса тук. Кандидатстването става на сайта на инициативата: info.techsoup.org/storymakers-2017

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ вярва, че ефектното и увлекателно разказване на истории може да преобрази усилията на нестопанските организации за набиране на средства и застъпничество. Популяризирайки инициативата #Storymakers2017 у нас, ФРГИ цели да подпомогне гражданските организации да повишат уменията си за разказване на истории и по този начин да достигнат до важни за тях хора и организации.

В подкрепа на кандидатите, e публикан линк към два полезни инструмента, свързани с конкурса. От него са достъпни: ръководство за #Storymakers и ръководство за управление на публични събития. ФРГИ пожелава успех на всички участници!

 


Общественият борд на TELUS International Europe отваря системата си за кандидатстване
Грантовата система на TELUS International Europe е отворена за приемане на проектни предложения от неправителствени организации.
Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото.

Крайният срок за подаване на формулярите е 6 октомври.

При нужда от допълнителна информация и справка за критериите за кандидатстване, моля не се колебайте да се свържете с Искра Василева и Александра Коларова на телефон 02/931 73 30/31, мейл: csr.bg@telusinternational.com, или да посетите http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-board.

 


Стартира конкурсът в шестото издание на програма „Знания за успех“

– Ако имате идея как да предоставите възможности за развитие на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката;
– ако искате да им покажете как всички тези предмети се свързват помежду си в практиката;
– ако искате да превърнете училищната библиотека в място, стимулиращо желанието за учене, включете се в конкурса по програма „Знания за успех“!

Тази година програмата ще подкрепя проекти в две основни направления. От една страна се запазва досегашната практика – насърчаване на интерес към технологиите и науката у учениците, чрез активното им включване при създаване на електронни библиотеки и STEM проекти. През настоящото издание, програмата акцентира и върху развитието на учителите и повишаване качеството на предаване на различните STEM дисциплини.

Конкурсът е отворен за училищните настоятелства, като те имат възможност да кандидатстват с дейности и от двете направления на програмата.

Участието в конкурса става чрез изпращане на необходимите документи за кандидастване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 3 октомври. Документите, както и подробни указания за кандидатстване, можете да откриете тук.

Програма „Знания за успех“ се реализира за шеста поредна година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на SAP България. До момента по програмата са подкрепени 44 проекта на училищни настоятелства в 26 града и четири села в страната. Благодарение на това над 18 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.

 


 

Нов конкурс по програма „Роботика за България“

Програмата „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Програмата има за цел да подготви и организира училищни отбори по роботика по концепцията FIRST LEGO League. По забавен и интерактивен начин ще се насърчи интереса на учениците към науката и технологиите и ще им се даде възможност да работят в екип като истински изследователи.

Програмата подпомага:

  • учители, които имат желание да развиват своите умения като ментори на отбор по роботика
  • създаването на отбори по роботика в училищата по концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League
  • развиването на умения сред учениците в областта на науката и технологиите и работата в екип чрез практически занимания.

Кой може да кандидатства? 

 Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище.

Защо да кандидатствате?

– Получавате специализирано онлайн обучение;
– Получавате онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти, както и обучение за работа в екип и менторство;
– Получавате обoрудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstormeducations 45544 и състезателнo поле.
– Получавате възможност да участвате с отбора на финалния фестивал в София, при отлично представяне на регионалните състезания.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени необходимите документи: формуляр, декларация от директора и декларации от двамата ментори. Документите са достъпни тук. Попълнените документи за кандидатстване се изпращат на електронна поща: konkurs@wcif-bg.org

 Краен срок за кандидатстване:  1 октомври 2017 г.

Програма „Роботика за България“ стартира през 2015 г., като от тогава подкрепя създаването и развитието на 32 менторски екипа на отбори по роботика в цялата страна. В резултат – повече от 65 учители са развили уменията си като ментори на отбор по роботика, чрез които е стимулиран интереса към науката и технологиите на повече от 200 ученици от пети до десети клас. Програма „Роботика за България“ е създадена по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

 


„Запознайте се и програмирайте“: Конкурс за финансиране за събития, свързани с програмирането

Софтуерният гигант SAP в партньорство с Techsoup Europe, мрежа от 28 граждански организации и фондации, стартира инициативата „Запознайте се и програмирайте“. Тя подкрепя събития, които дават възможност на деца и младежи от 8 до 24 годишна възраст да се докоснат до света на програмирането. Главна цел на инициативата е младите хора да научат повече за софтуерната разработка като кариерен избор, както и да увеличат познанията им за начина, по който функционира съвременният дигитален свят.

Учени и предприемачи напоследък се обединяват около вярването, че кодирането като умение ще бъде от огромна необходимост за младите хора, за да развиват световната икономика за в бъдеще. Инициативата на SAP адресира тази нужда на подрастващото поколение и се стреми да подпомогне адаптацията към утрешния дигитален свят.

„Запознайте се и програмирайте“ насърчава граждански организации да организират събития за програмиране по време на Европейската седмица на програмирането, която тази година ще се проведе от 7 до 22 октомври. Организации с нестопанска цел могат да получат до 300 евро, за да реализират събитие, което да покаже на младите хора колко забавно може да бъде програмирането и как може да бъде даден живот на идеите чрез програмиране. Възможни събития са например хакатони, работилници за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, курсове по роботика или други формати.

Кандидатстването за участие в инициативата е отворено до 22 септември. В България „Запознайте се и програмирайте“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като единствен партньор на TechSoup за България. SAP провежда инициативата в още 14 държави – Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Казахстан, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Швейцария и Украйна.

Повече информация за инициативата „Запознайте се и програмирайте“ и начинът за кандидатстване може да намерите на www.meet-and-code.org

 


Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 година
Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв. Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

Краен срок за кандидати: 06 октомври 2017 г.
Подробна информация и формуляр по образец в сайта на фондация BCause.

 


Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2017-2018 година

Фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2017-2018 година. Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални домове.

Могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни университети. Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците.

Най-важният критерий за избора на стипендианите е успехът, който имат от предходната учебна година; на второ място се оценява социалният им статус.

Краен срок за кандидатстване: 6 октомври 2017 г.

Подробна информация и формуляри в сайта на фондация BCause

 


Започва Rinker’s Challenge #4 – предизвикателството за стартиращи предприемачи

За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана  към предприемчивите хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Това издание на конкурса ще подкрепи само бизнес идеи със значим социален или екологичен ефект.

Победителите ще получат стартово финансиране от 20 000 лева и едногодишна помощ от експерти.
Срок за кандидатстване: 25 септември 2017 г.

Вижте подробностите и насоките за кандидати.

 


ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД „КРЪСТАН ДЯНКОВ“, 2017

Наградата „Кръстан Дянков“ на Фондация „Елизабет Костова“ се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2016 г. и 2 октомври 2017 г. Голямата награда „Кръстан Дянков“ е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.

Процедура за номиниране

В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации.

Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата. Един и същи преводач може да бъде номиниран за повече от един превод. Издателството на номинираните преводи осигурява 3 броя от книгите на български език и поне 1 брой от оригиналното заглавие на английски език.
За да се включите, моля, попълнете и изпратете Формуляр за номиране.

Номинации се приемат до 17:00 ч. на 2 октомври (понеделник) 2017 г. на имейл: silieva@ekf.bg (Симона Илиева, координатор на ФЕК).
Тема на съобщението: Награда за превод „Кръстан Дянков“ (2017).

Въпроси относно процедурата за номиниране можете да задавате на имейл: silieva@ekf.bg.

 


SEEDplus – нова възможност за стартиращи млади предприемачи на фондация BCause

През 2017 и 2018 г. Фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма „Еразъм за млади предприемачи“ на Европейската комисия.

От подкрепа по проекта могат да се възползват социални предприемачи, лидери на нестопански организации и IT предприемачи, които могат да се свързват както помежду си, така и с по-широката група на традиционни предприемачи. В унисон с европейските директиви, приоритет на проекта е и да помогне на предприемачи между 18 и 35 години и жени-предприемачи.

Повече информация – на сайта на фондацията.


Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.

 


Google ще подкрепя НПО в България

FRGIОт 1 септември Google дава възможност НПО в България да получат безвъзмездно достъп до продуктите на компанията като Ad Grants, YouTube for Nonprofit, Google Apps.

Цели Да се спестят технологичните разходи на НПО и се подобри ефективността им при работа в мрежа и комуникация. Фондация Работилница за граждански инициативи подкрепя програмата и валидира кандидатурите за България по международно приети стандарти.

Конкурсът е текущ. Информация и насоки за кандидати вижте на сайта на ФРГИ.