Конкурси и програми

Български фонд за жените набира участнички за „Feminist Boot Camp“ 2

Лагерът “Feminist Boot Camp” е интензивен 5-дневен семинар, в който участничките имат възможност да придобият знания по теми като: феминистки и джендър теории и течения,  история на женското движение в България, съвременни проблеми пред жените, равнопоставеност на половете и човешки права, както и да се запознаят с най-добрите експерти, активисти и преподаватели в тези сфери и специални гости. Освен знания, лагерът цели да изгради и развие умения в участничките да създават и работят по проекти и кампании, свързани с правата на жените.

Фокус на лагера е, по време на провеждането му, в среда на сигурност и доверие, участничките да се запознаят една с друга, да обменят опит и идеи, да установят приятелски и партньорски отношения и да разработят идея за проект, свързан с овластяване на жените и постигане на равнопоставеност на половете, който БФЖ ще подкрепи експертно и финансово.

След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа на своите идеи, разработени в цялостен проект, в размер до 2 000 лева (две хиляди лева), осигурени от БФЖ.

Условия за кандидатстване

Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие до 20 април 2018 г. 


„Благотворителността през обектива“ 2018 набира кандидати

Стартира седмото издание на фотоконкурса „Благотворителността през обектива“ 2018. Конкурсът е отворен за фотографи – любители или професионалисти, които  обичат да снимат тези, които даряват време, труд, идеи или друг ресурс за смислени каузи.
Конкурсите са два – за фотографски проект и за отделна фотография.

 

Конкурсът за фотография „Благотворителността през обектива“ 2018 ще отличи четири фотографии – три ще бъдат определени от журито, четвъртата се избира от публиката. Наградите са: 1-во място – 300 лева, 2-ро място – 200 лева, 3-то място – 100 лева, Награда на публиката – 200 лева.
Срокът за участие е 15 септември 2018.

Подробности и насоки за кандидати на сайта на конкурса.


Конкурс на Тръст за социална алтернатива (ТСА) за застъпнически инициативи „За равно начало в ранното детство“
Тръстът за социална алтернатива кани неправителствени организации в обществена полза да представят концепции за застъпнически инициативи, целящи да подобрят достъпа до образователни и/или здравни услуги за ранно детско развитие чрез преодоляване на финансови, нормативни и административни бариери.

Проектните концепции могат да бъдат подавани самостоятелно и в партньорство. Концепциите се подават онлайн чрез попълване на формуляр, достъпен тук: https://www.surveymonkey.com/r/ravno_nachalo

Насоки за кандидатстване.

Краен срок за представяне на проектните концепции – 29 април 2018 г., 17:00 часа местно време.


Конкурси на Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”:

НАГРАДА „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт за постижения на учители в хуманитарната област по български език и литература– условията вижте тук http://www.cmfnd.org/?page_id=1158http://www.cmfnd.org/?page_id=1158
Срок за кандидатстване – най-късно до 20 април (петък) 2018 г. (вкл.)

НАГРАДА „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт за постижения на учители в хуманитарната област по немски език – условията вижте тук http://www.cmfnd.org/?page_id=1158 
Срок за кандидатстване – най-късно до 20 април (петък) 2018 г. (вкл.)

– Конкурс за наградите за учители в областта на точните науки се провежда съвместно от МОН, Фондацията и съюзите на химиците, физиците, математиците и биолозите. Повече информация може да се открие на страницата на МОН:  https://mon.bg/bg/100122

Конкурс на Д-р Илко Ескенази – като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на интегрирането на България към Европа до 1994 година, от 2005 година Фондът обявява ежегоден национален конкурс за присъждане на награди „Д-р Илко Ескенази“ – България и Европейския съюз – право и икономика.

Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право“ и „Икономика“, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади хора до 35 годишна възраст.
Можете да видите повече информация тук: http://www.cmfnd.org/?page_id=534


X  Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Конкурсът е включен  в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления.

Краен срок за предаване на конкурсните работи: 24 май 2018 г.

Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса. Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр на авторите.


 

SEEDplus – нова възможност за стартиращи млади предприемачи на фондация BCause

През 2017 и 2018 г. Фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма „Еразъм за млади предприемачи“ на Европейската комисия.

От подкрепа по проекта могат да се възползват социални предприемачи, лидери на нестопански организации и IT предприемачи, които могат да се свързват както помежду си, така и с по-широката група на традиционни предприемачи. В унисон с европейските директиви, приоритет на проекта е и да помогне на предприемачи между 18 и 35 години и жени-предприемачи.

Повече информация – на сайта на фондацията.


Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.


Google ще подкрепя НПО в България

FRGIОт 1 септември Google дава възможност НПО в България да получат безвъзмездно достъп до продуктите на компанията като Ad Grants, YouTube for Nonprofit, Google Apps.

Цели Да се спестят технологичните разходи на НПО и се подобри ефективността им при работа в мрежа и комуникация. Фондация Работилница за граждански инициативи подкрепя програмата и валидира кандидатурите за България по международно приети стандарти.

Конкурсът е текущ. Информация и насоки за кандидати вижте на сайта на ФРГИ.