Членове

Информация за нашите членове

Членовете на Български дарителски форум са част от една обща мрежа на дарители, които споделят общи ценности и вярват, че стратегическото и устойчиво дарителство има възможността да променя средата, в която живеем. Членовете на БДФ са 48 на брой – 23 компании, 16 фондации и 9 наблюдатели.