Членове

Информация за нашите членове

Членовете на Български дарителски форум
Текущо БДФ има 48 члена.
23 компании, 18 фондации и 9 наблюдатели.