Законодателство

Законодателство

Отворено писмо до президента Румен Радев относно изявление по повод Истанбулската конвенция

ДО: Ген. Румен Радев        Президент на Република България   Уважаеми господин Президент, От името на „Български дарителски форум“ – най-голямата мрежа от дарителски организации в България, включваща над 50 компании и фондации, изразяваме своята загриженост по повод Вашето изявление относно…

Закони, регламентиращи дарителските практики в България

Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г. Регламентира възможността за ползване на данъчно облекчение при дарения, извършени и декларирани от физически лица. Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи…

Писмо-позиция на БДФ до г-н Бойко Борисов – Премиер на Република България, относно Постановление на МС № 195 от 07.07.2011, с което е въведен лимит от 180 000 лв. за лечението на деца със средства на ЦФЛД

НА ВНИМАНИЕТО НА: Г-н Бойко Борисов Министър председател на РБългария С копие до: Д-р Стефан Константинов Министър на здравеопазването Г-н Симеон Дянков Министър на финансите               Уважаеми г-н Министър-Председател,             Уважаеми г-да министри, Във връзка с Постановление на МС…