Медиен мониторинг

Медиен мониторинг от 10 до 17 ноември

Медиен мониторинг 10-17 ноември

Медиен мониторинг 1 – 9 ноември

Медиен мониторинг 1 – 9 ноември

Медиен мониторинт от 24 до 31 октомври

Медиен мониторинг 24-31 октомври

Медиен мониторинг от 14 до 23 октомври

Медиен мониторинг 14-23 октомври

Медиен мониторинг от 5 до 13 октомври

Медиен мониторинг 5-13 октомври

Медиен мониторинг от 26 септември до 4 октомври

Медиен мониторинг 26 септември-4 октомври

Медиен мониторинг от 16 до 25 септември

Медиен мониторинг 16-25 септември

Медиен мониторинг от 9 до 15 септември

Медиен мониторинг 9-15 септември

Медиен мониторинг 1 – 8 септември

Медиен мониторинг 1- 8 септември

Медиен мониторинг от 26 до 31 август

Медиен мониторинг 26- 31 август