Медиен мониторинг

Медиен мониторинг 9 – 15 юни

Медиен мониторинг 9-15 юни

Медиен мониторинг 1- 8 юни

Медиен мониторинг 1-8 юни

Медиен мониторинг 26 – 31 май

Медиен мониторинг 26-31 май 

Медиен мониторинг 19-25 май

Медиен мониторинг 19 – 25 май

Медиен мониторинг 12 – 18 май

Медиен мониторинг 12 – 18 май

Медиен мониторинг 4-11 май

Медиен мониторинг 4-11 май

Медиен мониторинг: 26 април – 3 май

Медиен мониторинг 26 април – 3 май

Медиен мониторинг на БДФ от 20 до 25 април

Медиен мониторинг на БДФ за периода 20 до 25 април, 2018 г.  

Медиен мониторинг 13-19 април

Медиен мониторинг 13-19 април

Медиен мониторинг 4 – 12 април

Медиен мониторинг 4-12 април