Филантропия по света

Филантропията по света

Understanding, Strengthening and Advancing Philanthropy

by Kyle Caldwell, Executive Director Modern philanthropy is complicated. Donors, nonprofits, and foundations bring diverse views for determining and serving the common good. These forces sometimes compete and can make finding a cogent and clear sector-wide strategy nearly impossible. Yet, as…

Как да стартираме организация за венчър филантропия или инвестиционен фонд за социално въздействие

Източник: evpa.eu.com Сдруженията с нестопанска цел имат все по-голям интерес към венчър филантропията (Venture Philanthropy, VP) и социалните инвестиции (Social Impact Investment, SII). Базирайки се на Ръководството на EVPA за учредяване на организация за венчър филантропия (VPO) или фонд за…

WINGS Network – January Newsletter

      WINGS Network – January Newsletter        

EVPA December NEWSLETTER

EVPA December NEWSLETTER 

EVPA NOVEMBER NEWSLETTER

EVPA NOVEMBER NEWSLETTER 

WINGS Network Monthly Update – October

Philanthropy in focus

EVPA September NEWSLETTER

Latest news, projects and reports from the venture philanthropy and social investment sector

EVPA August Newsletter

Latest news, projects and reports from the venture philanthropy and social investment sector  

EVPA June 2016 Newsletter

Latest news, projects and reports from the venture philanthropy and social investment sector 

EVPA May 2016 Newsletter

БДФ вече е член на EVPA – The European Venture Philanthropy Assоciation. Чрез членството в тази мрежа смятаме да разширим знанието ни за тази нова сфера във филантропията, да имаме достъп до нови практики, модели и опит и да се опитаме…